Днепропетровская областная общественная организация...
 • Днепропетровская областная общественная организация "Концертно-продюсерское объединение "Звездная Империя"
  Вступить в сообщество

Об этом сообществе

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«КОНЦЕРТНО-ПРОДЮСЕРСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЗІРКОВА ІМПЕРІЯ»

(надалі - Організація) є добровільною неприбутковою громадською організацією, створеною на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх законних соціальних, духовних, економічних, творчих, національно – культурних, інтересів своїх членів та своїх прав і свобод, для реалізації завдань, передбачених цим Статутом.

Організація створена і діє згідно з Конституцією України, Законом України “Про об’єднання громадян”, чинним законодавством України та цим Статутом, та має статус місцевої громадської організації.

Організація має виключне право на використання своєї назви. Використання назви Організації фізичними та/або юридичними особами, які не належать до Організації, для цілей, не пов’язаних з її діяльністю, забороняється.

Організація створена та діє на основі добровільності і рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності. Організація вільна у виборі напрямів своєї діяльності. Обмеження діяльності Організації можуть встановлюватись тільки Конституцією та Законами України.

Строк діяльності Організації – необмежений.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Головною метою Організації є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів.

Основні завдання Організації є:

об’єднання зусиль членів Організації для задоволення своїх соціальних, духовних, культурних, наукових, економічних, творчих, інтересів;
розширення контактів та обмін досвідом з іншими громадськими організаціями;
підвищення освітнього рівня членів Організації;
сприяння популяризації творчих, наукових та практичних досягнень серед членів Організації;
участь в організації та сприяння проведенню науково-практичних, методологічних конференцій, семінарів, з’їздів та інших заходів для членів Організації;
сприяння та здійснення акцій, проектів, програм у галузі соціального розвитку У Дніпропетровській області;
сприяння міжнародній співдружності в галузі соціальних програм;
організація заходів щодо здійснення спільної роботи з іншими громадськими організаціями та об’єднаннями;
всебічна підтримка членів Організації;
інформаційно-освітня робота серед членів Організації;
сприяння підвищенню соціального статусу членів Організації;
сприяння засобам масової інформації у висвітленні соціальної тематики;
сприяння в створенні молодіжних спортивних, розвиваючих та наукових секцій, лікувально-оздоровчих таборів, центрів та клубів для членів Організації.
ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

Для здійснення мети та завдань, визначених цим Статутом, Організація користується правом:

виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та громадських організаціях;
виступати організатором зустрічей, фестивалів для членів Організації;
ідейно, організаційно, матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні;
одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
вносити пропозиції до органів влади та управління;
розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та мету;
створювати установи та організації, а також засновувати підприємства, прибутки від яких використовуються суто на здійснення мети та завдань Організації;
засновувати засоби масової інформації;
брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”
КЕРІВНИЙ ОРГАН ОРГАНІЗАЦІЇ

Правління:

Президент правління - Левін Михайло Петрович;
Член правління - Литвиненко Андрій Олегович;
Член правління - Єрмоніна Дар'я Василівна
Конференции
 • У данного сообщества ещё нет конференций. Создайте новую конференцию!
Об этом сообществе
 • Участников
  2
 • Конференций
  0
 • Комментариев
 • Дата создания
  22 сентября 2012

Создатель