пресс-релиз для СМИ ""« PRиключенческие путешествия» с...

пресс-релиз для СМИ ""« PRиключенческие путешествия» с Сергеем Гайдаєм. "" (Украина)

Прес-реліз

27 травня о 13:00 в Київському Національному Університеті Культури і Мистецтв (вул.Щорса, 36) відбудеться творча зустріч студентів і викладачів кафедри зв`язків з громадськістю з відомим

PR — спеціалістом, політтехнологом Сергієм Гайдаєм.

В рамках традиційних зустрічей 3 курс PR -студентства запрошує провідного спеціаліста в сфері як піару, так і реклами та політичних технологій. Це невипадково, адже тільки у спілкуванні з майстрами можливо отримати безцінні знання та досвід.

Сергій Гайдай – людина, яка більш за все цінує професіональний підхід до виконання справи. Його феноменальна обізнаність з усіма новітніми тенденціями та прогнозами вражає. Гармонійне поєднання інтелекту з силою духу – це те, що привертає та захоплює. Поспілкувавшись з Сергієм Гайдаєм, в цьому на 100% переконуєшся.

У блискучій кар`єрі Сергія Гайдая досвід роботи від копірайтера до творчого директора. Зараз Сергій Гайдай – директор зі стратегічного планування провідної соціально-інжинірингової агенції «Гайдай.ком».
В його арсеналі – робота на кампанії ³ктора Ющенка (2002 і 2004рр.), керівництво виборчою кампанією Анатолія Кінаха (2004 р.), виборчою кампанією Ірини Хакамади в Санкт-Петербурзі (2003 р.), виборчі кампанії Петра Порошенка, Миколи Катеринчука та робота з «Гр омадським Активом Ки є ва», блоком «М И » Володимира Литвина.

Інноваційна група організаторів «ПР — 16&146» обирає захоплюючі « PR игодницькі мандри» по тихим гаваням становлення спеціаліста, небезпечним коловоротам, які невідступно слідують за кожним успішним кроком, стрімким течіям вдосконалення та прийняття вольових рішень.
Сергій Гайдай поряд, тому ми впевнені, що все буде добре!

Контактна особа:

Мозгова Маріанна Володимирівна

Тел.. 8 067 220 87 33 

Е-маил: M#

Пресс-релиз

27 мая о 13:00 в Киевском Национальном Университете Культуры и Искусств (вул.Щорса, 36) состоится творческая встреча студентов и преподавателей кафедры связей с общественностью с известным

PR — специалистом, политтехнологом Сергеем Гайдаем.

В рамках традиционных встреч 3 курс PR -студентства приглашает ведущего специалиста в сфере как пиара, так и рекламы и политических технологий. Это неслучайно, ведь только в общении с мастерами возможно получить бесценные знания и опыт.

Сергей Гайдай – человек, который более за все ценит профессиональный подход к выполнению дела. Его феноменальная осведомленность со всеми новейшими тенденциями и прогнозами поражает. Гармоничное сочетание интеллекта с силой духа – это то, которое привлекает и захватывает.
Пообщавшись с Сергеем Гайдаем, в этом на 100% убеждаешься.
В блестящей карьере Сергея Гайдая опыт работы от копирайтера к творческому директору. Сейчас Сергей Гайдай – директор из стратегического планирования ведущего социально инжинирингового агентства «Гайдай.ком».
В его арсенале – работа на кампании ³ктора Ющенко (2002 и 2004рр.), руководство избирательной кампанией Анатолия Кинаха (в 2004 г.), избирательной кампанией Ирины Хакамади в Санкт-Петербурге2003 г.), избирательные кампании Петра Порошенко, Николая Катеринчука та работа из «Гр омадским
Активом Ки являются ва», блоком «М И » Владимира Литвина.

Инновационная группа организаторов «ПР — 16&146» избирает захватывающие « PR игодницки странствия» по тихим гаваням становления специалиста, опасным коловоротам, которые неотступно следуют за каждым успешным шагом, стремительным течениям совершенствования и принятия волевых решений.
Сергей Гайдай рядом, потому мы уверены, что все будет хорошо!

Контактное лицо:

Мозгова Марианна Владимировна

Тел.. 8 067 220 87 33 

Е-маил: M#

238
Комментарии (2)
 • 23 мая 2009 в 22:56 • #
  Елена Николаева

  Интересно, как скоро на Профессионалах появятся анонсы на китайском и других языках межнационального общения?
  А почему слово "Украина" написано по-русски?

 • 23 мая 2009 в 23:09 • #
  Светлана Канукова

  Согласна. Находясь на русскоязычном ресурсе, стоит уважать большинство аудитории. :)


Выберите из списка
2018
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008